Александър Морфов  >>  новини  >>  архив  |  04.09.2015 

Александър Морфов подаде оставка от директорския пост в Народния театър

Морфов репетира "На ръба" - най-новият му спектакъл на сцената на Народния театър,

сценичен коментар на политическите

и социални проблеми в България

       Няколко години след въвеждане на театралната реформа на бюджетирането на държавни театри, наследено от социалистическата система, реформата се оказа неподходяща за българската театрална система. Пропуски в разпоредбите за делегирано бюджетиране допускат измами и за да се избегнат подобни практики, Министерство на културата предприе "реформа на реформата". Постановлението на МС от 23 юли има съществен пропуск - то по никакъв начин не прилага Закона за закрила и развитие на културата, който постановява статуса на Народния театър на държавен културен институт с национално значение. Постановлението изравнява дотацията с тази, която би получил всеки един драматичен театър в България. Чрез този административен акт нашият театър е лишен от своята водеща роля. Директорът на Народния, Александър Морфов, проведе серия от разговори и срещи относно внесената промяна. Субсидията, която театърът ще получи, ще бъде равна с тази на по-малки театри и недостатъчна, за да се покрият разходите на структура от такъв мащаб. Освен това тя е недостатъчна, за да гарантира, че Народният театър ще успее да изпълни мисията си на водещ театрален институт. Театърът поддържа разнообразен репертоар - развива театралния език, представя класически произведения, съвременна драматургия, българска драматургия; поддържа заглавия, подходящи за всеки зрител - с различни виждания, от различни социални, финансови и образователни прослойки. Успешно реализираната досега мисия на Народния театър е заплашена от период на застой, заради невъзможността да се издържа театралното разнообразие, което към момента се открива на сцените му. Вечерта на 3ти септември Морфов отново разговаря с ресорния зам. министър в областта на изпълнителските изкуства, като завършва разговора с два смс-а: 

       „Боиле, въпреки всички твои аргументи, не смятам за справедливо Народният театър да е с еднакъв коефициент с останалите и даже провинциалните театри!!! НЕ Е ПРАВИЛНО! Готов съм веднага да си тръгна, ако мислите, че включвам себе си в това изискване. Става въпрос за най-важния и представителен театър и културен институт на нещастната ни Родина!" 

       „Няма да приема тази уравниловка с провинциалните театри! Ако приемете това решение за еднакъв коефициент, ще напусна веднага. Не че ще е голяма загуба... Парадоксът е, че ако го приемете ще ме освободите от нечовешки за мен мъки, но ме боли за театъра и за това настоявам!!!" 

 

       На следващата сутрин Морфов подава оставката си в знак на несъгласие с унизителния акт по лишаването на държавата от символния ѝ Народен театър, като изказва виждането, че целта на този акт е да премахне културата като основополагаща ценност в дневния ред на социалното развитие. Театърът се управлява от финансовия директор Милица Трайкова. Обявена е процедура по избор на нов директор със срок на подаване на документи до 8ми октомври. Само двама кандидати са се явили за поста, като нито един от тях не отговаря на критериите за професионален опит или образователна квалификация за заемане на поста. 

       Морфов не е свалил спектаклите си от репертоара и активно подкрепя нова промяна, която ще реинституционализира Народния театър като водещ и най-значим в държавата. 

       Няколко дни след оставката му Министерство на културата публикува кратко съобщение, че "статутът" на Народния театър не е отнет без да се прави съдържателна разлика между понятията за "статус" и "статут". Съобщението също така не дава обяснение защо новото Постановление на МС не прилага закона през гарантиране на по-висок бюджет за културния институт с национално значение. Финансовите регулации остават непроменени, а Народният театър към момента е приравнен на останалите драматични театри със значително по-лека инфраструктура, по-малък брой служители и до десет пъти по-малко репертоарни заглавия. 

 

 

Share this website
Share on Facebook
Share on G+
Share on ВКонтакте
Share on Twitter
Share on LinkedIn

© 2014 by mdemireva